Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Power
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
RZ
Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

współpraca lokalna


Wykaz instytucji


Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk.
   
 
 

Wykaz organizacji i stowarzyszeń


Wykaz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta Suwałki w zakresie pomocy społecznej.
   
 
 

Lokalny System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną


Lokalny System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
Profilaktyczne wsparcie rodziny we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków, w odbudowywaniu i utrzymywaniu prawidłowych relacji stanowi podstawę rozwiązywania problemów społecznych. Samodzielne zmierzenie się rodziny ze swoimi roblemami zwiększa jej szansę na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku lokalnym wyzwala potencjał i stymuluje własną aktywność.
   
 
 

Lokalny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Lokalny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
O tym, jak istotne stają się kompetentne interwencje w przemocy domowej i budowanie lokalnych koalicji w systemie pomagania, pokazuje fakt, iż niejednokrotnie brak właściwych działań przez poszczególne instytucje, prowadzi do rezygnacji ofiary z prawa do obrony i tym samym utwierdzenia sprawcy w przekonaniu o bezkarności, czy też słuszności stosowanych zachowań przemocowych.

 
Zarządzenie (archiwalne)
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2010 r. Nr 125 poz.842) wprowadzając  z dniem 1 sierpnia 2010 r. zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie doprecyzowała zadania w zakresie tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Określone zostały  w szczególności działania podejmowane na poziomie gminy w ramach zespołów interdyscyplinarnych.
     
   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi i zapytania ofertowe
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
program osłonowy - odpady
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2020
Informator
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
Pomoc zdalna
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
FE_POWER_poziom_pl-1_rgb
© 2019 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych