Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Power
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
RZ
Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Projekty


Projekt: „Nowe życie bez przemocy - 2 edycja”


Głównym celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie na terenie miasta Suwałk.
 
   
 
 

Projekt "Nowe życie bez przemocy"


Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie na terenie miasta Suwałki.
   
 
 

Projekt: „Życie po życiu w przemocy"


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oferuje bezpłatną pomoc specjalistyczną osobom/rodzinom dotkniętym lub zagrożonym zjawiskiem przemocy w rodzinie.
   
 
 

Projekt Dzień z Maria Konopnicką


Grupa nieformalna składająca się z pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach we współpracy ze  Stowarzyszeniem Integracji Społecznej „ALTERNATYWA” w Suwałkach realizuje projekt pt.: Dzień z Marią Konopnicką”
   
 
 

Projekt: "Razem przeciw przemocy"


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oferuje bezpłatną pomoc specjalistyczną osobom/rodzinom dotkniętym lub zagrożonym zjawiskiem przemocy w rodzinie.
   
 
 

Program "Pomoc-wsparcie-rozwój"


W okresie  od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach realizuje projekt z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną  „Pomoc-wsparcie – rozwój”.
   
 
 

Program "Łączy nas Rodzina"


W okresie  od 1 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach realizuje projekt z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną  „Łączy nas Rodzina”.
   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi i zapytania ofertowe
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
program osłonowy - odpady
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2020
Informator
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
Pomoc zdalna
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
FE_POWER_poziom_pl-1_rgb
© 2019 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych