Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Power
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
RZ
Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

XXV Konferencja FORUM


Podsumowanie konferencji


Podsumowanie konferencji
Suwałki, 26 września 2016 r.
W dniach 21-23.09.2016 r. w Suwałkach odbyła się jubileuszowa XXV Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach we współpracy ze Stowarzyszeniem FORUM oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku.
Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli:  Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz  Prezydent Miasta Suwałk. 
W Konferencji wzięło udział ponad 110 osób reprezentujących miejskie ośrodki pomocy społecznej
z całej Polski. Obrady dotyczyły tematu „Nowe wyzwania dla pracowników socjalnych”.
Konferencję otworzył Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. Uczestników Konferencji powitał gospodarz miasta Suwałki Pan Prezydent Czesław Renkiewicz oraz Pani Anna Naszkiewicz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. W części wstępnej głos zabrali również: Pani  Mieczysława  Nartowicz z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele Urzędu Miasta W Alytusie oraz Pani Krystyna Bobrowska-Dąbrowska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. 
W ramach Konferencji  uczestnicy odbyli  wizytę studyjną w republice Litewskiej. W Alytusie  zostało zorganizowane spotkanie w Miejskim Ratuszu z udziałem Mera Miasta, przedstawicieli instytucji pomocy społecznej i Polikliniki w Alytusie. Gospodarze zapoznali uczestników z problematyką pomocy społecznej w mieście oraz zaprezentowali projekt realizowany przez tamtejszą Poliklinikę „System kompleksowej pomocy społecznej”.  W Wilnie odbyło się spotkanie w Ministerstwie Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego Republiki Litwy, podczas którego dyrektor Departamentu Integracji Społecznej Violeta Toleikiene przedstawiła litewski model polityki społecznej.
Ostatniego dnia Konferencji uczestnicy – dyrektorzy ops przedstawiali własne doświadczenia
i skutecznie realizowane działania, które mogą posłużyć jako przykład dobrej praktyki innym ośrodkom, których przedstawiciele byli na spotkaniu.
Postulaty i wnioski wypracowane w wyniku trzydniowych obrad służące usprawnieniu pracy ośrodków pomocy społecznej zostaną skierowane do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Do uczestników konferencji skierowała pismo Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (zamieszczamy poniżej).
Odnośniki do innych stron na temat Konferencji :
   
 
 

XXV Konferencja FORUM


Suwałki, 10 sierpnia 2016 r.
W dniach 21-23.09.2016 w Suwałkach odbędzie się  jubileuszowa XXV Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej.
Celem konferencji jest wypracowywanie jak najlepszych rozwiązań w kierunku podnoszenia jakości pracy ośrodków pomocy społecznej w Polsce. Temat tegorocznej konferencji to: „Nowe wyzwania dla pracowników socjalnych”. Udział w konferencji wezmą dyrektorzy  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z całej Polski.
   
 
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi i zapytania ofertowe
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
program osłonowy - odpady
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2020
Informator
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
Pomoc zdalna
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
FE_POWER_poziom_pl-1_rgb
© 2019 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych