Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach

ul. Filipowska 20

16-400 Suwałki, woj. Podlaskie

 

 

tel.  48 (87) 562-89-70 (centrala)

fax.  48 (87) 562-89-71

 

 

 

Godziny pracy MOPR:

poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30

(Dział Świadczeń Rodzinnych i Dział Pomocy Środowiskowej w każdy poniedziałek w godz.  7.30-17.00)

 

 

 

Dyrektor Ośrodka

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-16.00

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach

NIP 844-10-95-005    Regon 790191985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOPR Suwałki

 

 

Lp

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Lewoc Leszek

Dyrektor

8

562-89-91

991

2.

Metelska Maria

Zastępca Dyrektora

6

562-89-90

990

 

 

 

 

Centrala tel. 562-89-70

 

fax  562-89-71

 

 

www.mopr.suwalki.pl

 

email: biuro@mopr.suwalki.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział Finansowo-Księgowy

 

 

Główny księgowy – Małgorzata Zarzecka

 

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Zarzecka Małgorzata

główny księgowy

23

562-89-80

980

2.

Wysocka Anna

zastępca

gł. księgowego

27

562-89-86

986

3.

Biereżnoj Janina

księgowa

26

565-28-89

889

4.

Kordaszewska Joanna

starsza księgowa

24

562-89-82

982

5.

Huryn Teresa

starsza księgowa

24

562-89-82

982

6.

Prawdzik Małgorzata

księgowa

24

562-89-82

982

7.

Kaplińska Ewa

księgowa

24

562-89-82

982

8.

Truchan Anna

starszy inspektor

22

562-89-73

973

9.

Nawalski Andrzej

kasjer

18A

562-89-81

981

10.

Łacińska Sylwia

pomoc adm.

26

565-28-89

889

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział Kadr i Administracji

 

 

Kierownik działu – Marta Majewska

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Majewska Marta

kierownik – specjalista HR i BHP

28

565-28-81

881

2.

Makowska Marzena

pomoc administracyjna

22

562-89-73

973

3.

Arasim Eliza

pomoc administracyjna

7

562-89-70

963

4.

Murawko Józef

St. inspektor

37

565-28-85

885

5.

Łukowski Eugeniusz

konserwator-kierowca

1

562-89-75

975

6.

Zamojski Ryszard

goniec

1

562-89-75

975

7.

Pietrewicz Jarosław

pomoc administracyjna

1

562-89-75

975

 

 

Sekcja Informatyków

 

1.

Łozowski Jarosław

informatyk

38

562-89-78

978

2.

Skowrońska Anna

informatyk

38

562-89-78

978

 

 

 

Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy i Realizacji Projektów

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

-

-

35

565-28-94

894

 

 

 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

 

 

Kierownik – Wiesława Kwaterska

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Kwaterska Wiesława

kierownik

16

565-28-80

880

2.

Wysocka Dorota

instruktor terapii zajęciowej

9

-

-

3.

Jakubowska Agnieszka

pedagog/pracownik socjalny

11

-

-

4.

Micielica Daniel

psycholog

14

-

-

5.

Harasimowicz Jacek

instruktor terapii zajęciowej

15

-

-

6.

Prawdzik-Pawłowska Krystyna

instruktor ds. kulturalno-oświatowych

9

-

-

7.

Fornalewska Alicja

pielęgniarka

14

-

-

8.

Biłda Ewa

instruktor terapii zajęciowej

1

565-28-87

887

9.

Sienica Magdalena

instruktor terapii zajęciowej

1

565-28-87

887

10.

Tichon Ela

pedagog

14

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

 

Kierownik Zespołu – Bożena Wojdyła

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Wojdyła Bożena

przewodnicząca PZ

 

563-21-83

83

2.

Renda Marta

sekretarz zespołu

1

563-21-80

80

3.

Maziewska Małgorzata

pomoc administracyjna

1

563-21-80

80

4.

Żmojda Małgorzata

starszy pracownik socjalny

3

563-21-84

84

5.

Olisiejko Marcin

pomoc administracyjna

3

563-21-84

84

6.

Strąk Sylwia

pomoc administracyjna

3

563-21-84

84

7.

Smokowska Karolina

pomoc administracyjna

 

 

 

 

 

Dział Funduszu Alimentacyjnego i Pomocy Mieszkaniowej

 

Kierownik działu  – Tomasz Bułtralik tel. 87 562 89 70 wew. 946

 

 

                Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Polczyński Waldemar

koordynator

17

565-28-84

942

2.

Augustyn Izabela

starszy inspektor

17

565-28-84

884

3.

Rukść Katarzyna

starszy inspektor

17

565-28-84

884

 

 

 

 

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

Obsługa interesantów w godzinach 7.30-15.30 (w poniedziałki 7.30-17.00)

W okresie sierpień - listopad obsługa interesantów w godzinach:

poniedziałek -   8.00-13.00  i  15.30-17.00,

wtorek-piątek - 8.00-13.00

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Walendzewicz Małgorzata

pomoc adm.

13

562-89-83

983

2.

Aleksandrowicz Elżbieta

pomoc administracyjna

13

562-89-83

983

3.

Jasińska Anna

pomoc adm.

13

562-89-83

983

4.

Paciorkowski Dariusz

starszy inspektor

11

562-89-46

946

 

 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych

 

 

Kierownik działu – Maria Kowalewska tel. 562-89-72

 

Obsługa interesantów w godzinach 7.30-15.30 (w poniedziałki 7.30-17.00)

W okresie wrzesień-grudzień obsługa interesantów w godzinach:

poniedziałek -   8.00-13.00  i  15.30-17.00,

wtorek-piątek - 8.00-13.00

 

Sekcja Obsługi Klienta

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Łaskowska Jolanta

pomoc adm.

14

562-89-70

961

2.

Anuszkiewicz Bożena

starszy inspektor

14

562-89-70

961

3.

Gryszkiewicz Ewa

pomoc adm.

19

562-89-70

982

4.

Jasionowska Ewelina

koordynator

16

562-89-70

950

5.

Jasionowska Katarzyna

pomoc adm.

19

562-89-70

969

6.

Jaworowska Marta

Pomoc adm.

12

562-89-74

974

7.

Myszczyńska Cecylia

pomoc adm.

19

562-89-70

967

8.

Niedźwiedzka Anna

pomoc adm.

12

562-89-74

974

9.

Żylińska Dorota

pomoc adm.

19

562-89-70

965

10.

Suchocka Agnieszka

pomoc adm.

19

562-89-70

976

11.

Piekut Alicja

pomoc adm.

14

562-89-70

961

12.

Polakowska Aneta

starszy inspektor

19

562-89-70

965

13.

Puchlik Halina

starszy inspektor

14

562-89-99

999

14.

Pękacz Edyta

pomoc adm.

19

565-28-89

889

15.

Saulewicz Agnieszka

pomoc adm.

12

562-89-70

949

16.

Słabiński Piotr

St. inspektor

16

562-89-70

950

17.

Świacka Beata

pomoc adm.

19

562-89-98

998

18.

Walicka Joanna

pomoc adm.

19

565-28-92

892

19.

Wilczyńska Anna

pomoc adm.

16

562-89-70

950

20.

Wysocka Anna

pomoc adm.

12

562-89-74

974

21.

Sobolewska Barbara

pomoc adm.

12

562-89-70

949

                  

Sekcja Obsługi Świadczeń

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Hofman Anna

St. inspektor

18

562-89-79

979

2.

Obermiler Iwona

St. inspektor

18

562-89-79

979

3.

Domalewska Justyna

pomoc administracyjna

18

562-89-79

979

4.

Makarewicz Halina

St. inspektor

18

562-89-79

979

 

 

Dział Pomocy Instytucjonalnej i Innych Świadczeń

 

 

Kierownik działu – Lilianna Zielińska

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Zielińska Lilianna

kierownik

36

-

943

 

 

Sekcja Pomocy Instytucjonalnej

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Borkowska Anna

pracownik socjalny

29

562-89-77

977

2.

Masłowska Anna

St. pracownik socjalny

29

562-89-77

977

 

Sekcja Usług Opiekuńczych

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Galicka Agnieszka

st. specjalista pracy socjalnej-organizator usług opiekuńczych

29

566-42-94

977

2.

40 osób

opiekunki środowiskowe

-

-

-

3.

6 osób

opiekunki specjalistyczne

-

-

-

 

Sekcja Obsługi PFRON i Innych Świadczeń

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Łukawska-Buczyńska Agnieszka

starszy inspektor

2

562-89-84

984

2.

Dolistowska Gabriela

starszy inspektor

2

562-89-84

984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział Pieczy Zastępczej

 

 

 

 

Kierownik działu – Marta Żyła tel. 87 565 28 95 wew. 895

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Matusiewicz Małgorzata

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

25

565-28-83

883

2.

Chilińska Jolanta

psycholog

32

-

940

3.

Zuchwalska Paulina

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

25

-

883

4.

Rubin Marzena

pedagog

32

-

940

5.

Poczobut Bożena

specjalista pracy z rodziną

30

562-89-97

997

6.

Sitkowska Małgorzata

Koordynator starszy pracownik socjalny

25

565-28-82

882

7.

Kondracka Marta

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

25

565-28-82

882

8.

Mierzejek Marta

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

25

565-28-83

883

9.

Abramowicz Julita

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

25

562-89-70

883

10.

Anuszkiewicz Ewelina

Aspirant pracy socjalnej

30

562-89-97

997

11.

Freling Magdalena

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

25

565-28-83

883

12.

Piechota Julia

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

25

565-28-83

883

 

 

Dział Pomocy Kryzysowej

 

 

Kierownik działu – Alicja Romanowska

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Romanowska Alicja

kierownik

-

565-28-91

891

2.

Jagłowska Ewa

aspirant pracy socjalnej

-

565-28-91

891

3.

Dymińska-Sawicka Paula

psycholog

-

565-28-91

891

4.

Konopko Irena

pracownik socjalny

-

565-28-93

893

5.

Jurkun Maria

starszy specjalista pracy socjalnej

-

565-28-93

893

6.

Kowalewska Paulina

prawnik

-

Wt,Czw 

15,30 – 18,00

565-28-91

891

7.

Poszwa Kinga

psycholog

-

565-28-91

891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział Pomocy Środowiskowej

 

 

Kierownik działu – Wiesława Szyszko

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Szyszko Wiesława

kierownik

34

562-89-92

992

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Aniołowska Beata

starszy pracownik socjalny

10

562-89-86

986

2.

Rzatkowska Iwona

pracownik socjalny

5

562-89-95

995

3.

Bobrowska Paula

asystent rodziny

5

562-89-95

995

4.

Buchowiecka Iwona

starszy pracownik socjalny

5

562-89-95

995

5.

Chmielewska Anna

pracownik socjalny

3

562-89-93

993

6.

Cieciuch Grażyna

specjalista pracy socjalnej

4

562-89-94

994

7.

Dzienisiewicz Zdzisława

specjalista pracy socjalnej

3

562-89-93

993

8.

Bielińska Kamila

pracownik socjalny

3

562-89-93

993

9.

Gościńska Justyna

pracownik socjalny

4

562-89-94

994

10.

Grabowska Teresa

specjalista pracy socjalnej

10

562-89-86

986

11.

Gryszkiewicz Alicja

specjalista pracy socjalnej

9

562-89-96

996

12.

Grzeszczak Anna

pracownik socjalny

10

562-89-86

986

13.

Grzywnowicz Jadwiga

specjalista pracy socjalnej

9

562-89-96

996

14.

Hołubowicz Stanisława

specjalista pracy socjalnej

10

562-89-86

986

15.

Januszko Sylwia

starszy pracownik socjalny

10

562-89-86

986

16.

Rozumowska Barbara

pracownik socjalny

3

562-89-93

993

17.

Sikorska Urszula

pracownik socjalny

5

562-89-95

995

18.

Kowalczyk Iwona

specjalista pracy socjalnej

4

562-89-94

994

19.

Krzykwa Marta

specjalista pracy socjalnej

9

562-89-96

996

20.

Leszczyńska Aneta

starszy pracownik socjalny

5

562-89-95

995

21.

Ołdyńska Magdalena

pracownik socjalny

4

562-89-94

994

22.

Matusiewicz Małgorzata

pracownik socjalny

25

565-28-82

882

23.

Krzesicka Iwona

pracownik socjalny

4

562-89-94

994

24.

Krakowska Justyna

pracownik socjalny

10

562-89-86

986

25.

Nowak-Wysocka Anna

starszy pracownik socjalny

5

562-89-95

995

26.

Kachnowska Justyna

pracownik socjalny

4

562-89-94

994

27.

Czuper Malwina

Pracownik socjalny

3

562-89-93

993

28.

Żukowska Eugenia

starszy specjalista pracy socjalnej

9

562-89-96

996

 

 

Sekcja Świadczeń Środowiskowych

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pok.

Nr telefonu

bezpośredni

wew.

1.

Anuszkiewicz Ewelina

pracownik socjalny

20

562-89-87

987

2.

Dębska Urszula

starszy pracownik socjalny

33

-

945

3.

Godlewska Ewa

pracownik socjalny

33

-

945

4.

Matulewicz Anna

 starszy pracownik socjalny

33

-

945

5.

Miałkowska Anna

pracownik socjalny

20

562-89-87

987

6.

Minkiewicz Edyta

Starszy pracownik socjalny

39

562-89-88

988

7.

Racis Renata

st. specjalista pracy socjalnej – koordynator sekcji

39

562-89-88

988

8.

Szerszenowicz Aneta

specjalista pracy socjalnej

20

562-89-87

987

9.

Trzeciecka-Grajko Magdalena

pracownik socjalny

20

562-89-87

987