Suwałki, 7 listopada 2012 r.

Działania o charakterze środowiskowym

190 uczestników projektu wraz z rodzinami brało udział w seansie kinowym. Wyemitowano „ Meridę Waleczną” skierowaną do młodszych uczestników oraz film Pt. „Ted” dla osób starszych.


Suwałki, 7 listopada 2012 r.

Zadanie I Aktywna integracja

Etap III
Do końca listopada trwają dyżury Prawnika i Psychologa w ramach Poradnictwa Specjalistycznego.

Etap VII
- Zakończyła się II edycja asystenta osoby niepełnosprawnej dla 10 osób (10K) Kursy ten miał na celu nabycie umiejętności w zakresie wspierania osób potrzebujących pomocy z uwagi na stan zdrowia. Nabycie odpowiednich kwalifikacji pozwoli uczestnikom ubiegać się o prace w placówkach wspierających osoby niepełnosprawne oraz indywidualne świadczenie w/w usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
- 20 uczestników (18K, 2M) zakończyło szkolenie nowoczesny sprzedawca. Nabyte umiejętności zwiększają możliwości podjęcia zatrudnienia na lokalnym runku pracy
- Obecnie trwa kurs operatora Koparko-ładowarki, w którym to uczestnictwo zgłosiło 5 osób (5M). oraz kurs Prawo Jazdy kat. B w którym uczestniczy 30 (21K, 9M) osób. Szkolenia trwać będą do końca listopada bieżącego roku.

Etap X
- 14 września 2012 r. zakończył się turnus rehabilitacyjny uczestników projektu w Panoramie Morskiej w Jarosławcu. W turnusie brało udział 8 osób ( 3m, 5K ). Program turnusu obejmował udział w zabiegach rehabilitacyjnych, zajęciach z muzykoterapii, zajęć integracyjnych , sportowych i rekreacyjno - wypoczynkowych

Suwałki, 5 września 2012 r.

Zadanie 1. Aktywna integracjakurs

Etap V – 60 uczestników Projektu (52K,8M) weźmie udział w warsztatach z zakresu edukacji personalnej i zawodowej mających na celu nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i wykorzystywania dostępnych instrumentów rynku pracy.
Etap VII – w sierpniu zakończyliśmy realizację kolejnych szkoleń zawodowych: kosmetyczki z elementami wizażu dla 7 osób (7K), asystenta osoby niepełnosprawnej dla 10 uczestników (10K) oraz technologa robót wykończeniowych dla 8 osób (8M). Uzyskane uprawnienia zwiększają szansę na uzyskanie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy. (Galeria zdjęć)
Nadal realizujemy szkolenia zawodowe. Obecnie trwa kurs nowoczesnego sprzedawcy dla 30 uczestników oraz asystenta osoby niepełnosprawnej dla 10 osób.
Etap IX – wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wraca usługa wspierająca aktywizację edukacyjną - pomoc w nauce języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, z której korzysta 10 wychowanków zastępczych form opieki.
Etap X – od 1 września 2012 r. do 14 września 2012 r. osoby niepełnosprawne będą uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym w Panoramie Morskiej w Jarosławcu. Uczestnikom życzymy miłych wrażeń.


Suwałki, 20 lipca 2012 r.

Zadanie 1. Aktywna integracjakurs operator wózka

Etap VII – w lipcu br. 10 osób uzyskało uprawnienia obsługi wózka widłowego/jezdniowego w ramach szkolenia zawodowego. Nowe uprawnienia i kwalifikacje w znaczny sposób przyczynią się do poprawy atrakcyjności na rynku pracy i mogą przyczynić się do podjęcia zatrudnienia.(Galeria zdjęć)
W lipcu br. rozpoczęło się również szkolenie zawodowe – technolog robót wykończeniowych, w którym uczestniczy 8 osób. Szkolenie w dużej mierze koncentruje się na praktycznej stronie zawodu, dając możliwość zdobycia określonych kompetencji, umiejętności – niezbędnego doświadczenia.

Etap VIII – do końca lipca br. trwają warsztaty rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w ramach którego uczestniczy nabędą umiejętność podstawowej obsługi komputera, obsługi programów systemowych, obsługi programów pakietu MS Office oraz Internetu.

Etap XI – od 9 lipca 2012 r. do 22 lipca 2012 r. wychowankowie zastępczych form opieki wyjechali na obóz socjoterapeutyczny do Czarnego Dunajca. Program turnusu zapewni ciekawe, atrakcyjne spędzenie wolnego czasu, umożliwi nawiązanie nowych kontaktów społecznych. Z wielu przewidzianych atrakcji możemy wymienić m.in. wspinaczkę górską, wizytę w Zakopanym, kolejkę górską, wycieczkę do Rabki. Uczestnikom życzymy miłych wrażeń


Suwałki, 2 lipca 2012 r.

Działania o charakterze środowiskowympiknik

W dniu 30 czerwca 2012 r. odbył się Piknik rodzinny dla uczestników i ich rodzin Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” zorganizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem spotkania była integracja, aktywne spędzenie wolnego czasu . Zaangażowanie uczestników oraz wspaniała pogoda sprzyjały dobrej zabawie, budowaniu więzi nawiązywaniu nowych kontaktów interpersonalnych. Liczne atrakcje połączono z dobrą muzyką i smacznymi daniami oferowanego cateringu.

Galeria zdjęć


Suwałki, 1 czerwiec 2012 r.

Zadanie 1, Etap VII- Rozpoczęły się szkolenia zawodowe.

Od czerwca 2012r. rozpoczęły się szkolenia zawodowe: kierowca wózka widłowego - 10 osób, asystent osoby niepełnosprawnej - 15 osób, kosmetyczka z elementami wizażu - 7 osób. W lipcu br. realizowany będzie kurs prawo jazdy kat. B - 30 osób.


Suwałki, 29 kwietnia 2012 r.

Zadanie 1, Etap VI- Szkolenie z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W kwietniu b.r., grupa niepełnosprawnych uczestników Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” wzięła udział w szkoleniu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Uczestnicy uzyskali informacje o krajowych rozwiązaniach prawnych dotyczących ulg i uprawnień przy korzystaniu z różnych dóbr i usług oraz przywilejach pracowniczych osób pracujących ( zatrudnionych u pracodawcy i samozatrudnionych).


Suwałki, 23 kwietnia 2012 r.

Zadanie 1 Etap II

W ramach Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” od 23 kwietnia do 20 czerwca organizowane są Warsztaty kształtowania kompetencji społecznych i umiejętności życiowych Warsztaty prowadzą trenerzy wyłonieni zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami. Zajęcia warsztatowe składają się z 8 treningów :

  • trening Komunikacji i asertywności,
  • trening MOCNY JA,
  • trening Zarządzanie budżetem domowym,
  • trening radzenia sobie z agresją i stresem,
  • trening Kompetencji wychowawczych,
  • trening planowania rodziny i równości płci,
  • trening Dbam o siebie,
  • trening Profilaktyki zdrowotnej i udzielania I –szej pomocy.
Z Warsztatów skorzysta 100 uczestników Projektu


Suwałki, 18 kwietnia 2012 r.

Wkładka w "Tygodniku Suwalskim"

W dniu 17 kwietnia br. w "Tygodniku Suwalskim" Nr 16 promujemy 4 edycję realizowanego projektu "OD BIERNOSCI DO AKTYWNOŚCI". Wkładka promująca obejmuje cały nakład czasopisma i jest dostępna w mieście Suwałki i suwalskim powiecie ziemskim.

zobacz wkładkę


Suwałki, 5 kwietnia 2012 r.

Informacja o poradnictwie i doradztwie

Rekrutacja grupy docelowej projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” przebiega sprawnie i niektóre działania aktywnej integracji adresowane do uczestników już rozpoczęły się. W zakresie aktywizacji społecznej realizowane jest :
a/ Poradnictwo i wsparcie indywidualne psychologa ( Zadanie 1, Etap I) , okres realizacji od 3 kwietnia do 22 maja 2012 r.;
b/ Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne i prawne ( Zadanie 1, Etap III ), okres realizacji od kwietnia do listopada 2012 r.
W zakresie aktywizacji zawodowej prowadzone jest :
a/ Indywidualne doradztwo zawodowe ( Zadanie 1, Etap IV ), realizowane od 4 do 30 kwietnia 2012 r


Suwałki, 5 marca 2012 r.

Informacja o realizacji Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” i rekrutacji uczestników

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach informuje, że w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2012 r. kontynuuje IV edycję Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj całość