Konferncja podsumowująca II edycję Projektukonferencja

27.11.2009 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach w ramach 2 zadania zorganizował konferencję podsumowująca realizację II edycji Projektu „ OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz miasta Suwałk, Beneficjenci Projektu, jednostki samorządowe współpracujące z ośrodkiem, pracownicy, organizacje pozarządowe, lokalne media.

wiecej

Galeria zdjęć

film

Prezentacja ( ppsx, 25 mb)


Konferencja podsumowująca

27 listopada 2009 r. w sali konferencyjnej „JEDYNKA” odbędzie się konferencja podsumowująca II edycję Projektu „ OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”.

Program konferencji:

 • 12:00-13:00 Rejestracja uczestników
 • 13:00-13:10 Powitanie uczestników Maria Metelska Dyrektor MOPS w Suwałkach
 • 13:10-13:15 Otwarcie konferencji Józef Gajewski Prezydent Miasta Suwałk
 • 13:15-13:25 Wystąpienie Prezesa SIS ALTERNATYWA w Suwałkach Henryk Krzesicki
 • 13:25-13:40 Prezentacja realizacji Projektu Pracownik MOPS w Suwałkach
 • 13:40-13:55 Wystąpienie Beneficjenta Projektu
 • 13:55-14:05 Wystąpienie Prezydenta Miasta Suwałk
 • 14:05-14:15 Wystąpienie zaproszonych Gości
 • 14:15 -14:25 Wystąpienie Dyrektora MOPS
 • 14:30 Zakończenie konferencji. Bankiet


Wyjazd integracyjny ze zwiedzaniem dóbr kulturywyjazd

W dniu 26 września br. odbył się jednodniowy Wyjazd integracyjny ze zwiedzaniem dóbr kultury. W programie wycieczki 50 osób zwiedziło m. in. Sobór św. Trójcy w Hajnówce, Muzeum Parku Narodowego w Białowieży, oraz Rezerwat Żubrów. Wyjazd został sfinansowany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”.

Galeria zdjęć


Kurs zawodowy : Pracownik ochronyasystent

12 uczestników projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” 03 października br. rozpoczyna kurs zawodowy pn. PRACOWNIK OCHRONY (bez licencji). Kurs podniesie kwalifikacje zawodowe uczestników w zakresie m.in. ogólno prawnym, zabezpieczania porządku publicznego oraz samoobrony i technik interwencji. Uczestnicy uzyskają zaświadczenie oraz certyfikat ukończenia kursu.

Galeria zdjęć


Kurs zawodowy : Agent Ochrony osób i mieniaochrona

W dniu 16 września br. 4 uczestników projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” rozpoczęło realizację kursu zawodowego pn. „Agent ochrony osób i mienia”. W ramach kursu uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje m. in. w zakresie ogólno prawnym, ochrony osób, ochrony mienia, samoobrony i technik interwencji oraz odbędą szkolenie strzeleckie. Po ukończeniu 245 godzinnego kursu osoby te mają możliwość uzyskania licencji I stopnia pracownika ochrony


Warsztaty z zakresu edukacji personalnej i zawodowejwarsztaty1

Od 03 września do 31 października br. Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej wznawia realizację 30 godzinnych Warsztatów z zakresu edukacji personalnej i zawodowej. Z warsztatów dotychczas skorzystało 38 osób. Od września warsztaty realizowane będą w trzech grupach dla 51 osób. W sumie ze współpracy z doradcą zawodowym skorzysta 89 uczestników projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”. Uczestnicy nabędą umiejętność aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, oraz umiejętności odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem symulacji.

harmonogram zajęc

Galeria zdjęć


Warsztaty z samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczejwarsztaty2

24 sierpnia rozpoczynają się 15 godzinne Warsztaty z samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego mają na celu wyposażenie uczestników w nowe umiejętności i kompetencje zawodowe, które przyczynią się do samozatrudnienia. Z warsztatów skorzysta 30 uczestników projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”

harmonogram zajęc

Galeria zdjęć


Kurs Asystent Osoby Niepełnosprawnejasystent

10 uczestników projektu "OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI" rozpoczęło 151 godzinny kurs zawodowy pn. ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. Trwający od 03 sierpnia do 11 września kurs podniesie kwalifikacje zawodowe uczestników m.in. w zakresie: ustawodawstwa, komunikacji, profilaktyki zdrowotnej, metod pracy z osobą starszą i niepełnosprawną, rehabilitacji. Uczestnicy uzyskają zaświadczenie oraz certyfikat ukończenia kursu.

harmonogram zajęc

Galeria zdjęć


Zmiana Harmonogramu

Uwaga uczestnicy KURSU NOWOCZESNY SPRZEDAWCA ! ! ! ! ! Zmianie uległ harmonogram zajęć.

harmonogram zajęc


Kurs NOWOCZESNY SPRZEDAWCAkurs nowoczesny sprzedawca

24 uczestników projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” rozpoczęło kurs zawodowy pn. NOWOCZESNY SPRZEDAWCA. Trwający od 27 lipca do 31 sierpnia 2009 r. kurs podniesie kwalifikacje zawodowe kursantów w zakresie m.in. planowania i organizacji działalności handlowej, technik sprzedaży, nawiązywania i utrzymywania kontaktów handlowych, prowadzenia negocjacji handlowych oraz obsługi kas fiskalnych. Uczestnicy uzyskają zaświadczenie oraz certyfikat ukończenia kursu.

harmonogram zajęc

Galeria zdjęć


Kurs FLORYSTAkurs florysta

5 uczestników projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” rozpoczęło kurs zawodowy pn. FLORYSTA. Trwający od 14 do 31 lipca 2009 r. kurs podniesie kwalifikacje zawodowe kursantów w zakresie m.in. układania kompozycji kwiatowych okolicznościowych, pielęgnacji roślin, przygotowania stanowiska pracy. Uczestnicy uzyskają zaświadczenie oraz certyfikat ukończenia kursu.

Galeria zdjęć


Turnus socjoterapeutycznyturnus zakopane

Dziewięciu uczestników projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” w dniu 07 lipca wyjechało do Zakopanego na 2-tygodniowy Turnus socjoterapeutyczny. Turnus realizowany jest w ramach Aktywnej integracji - Aktywizacja społeczna i skierowany jest do osób w wieku 18 - 22 lata.

Galeria zdjęć


Nabór na stanowisko doradcy zawodowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zaprasza Doradców zawodowych do składania ofert na realizację Warsztatów z samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”.

zaproszenie

formularz oferty


Kurs Prawa Jazdykurs

12 uczestników Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” w wieku 18 – 34 lata, rozpoczęło Kurs Prawa Jazdy. Kurs realizowany jest w ramach Aktywnej Integracji - Aktywizacja zawodowa - Kursy zawodowe, i ma poprawić mobilność zawodową uczestników kursu. Więcej wkrótce...


Wyjazd Integracyjnywyjazd

30 maja 2009 r. Beneficjenci Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym „Zdrowy styl życia”.
Impreza rozpoczęła się od przejazdu zabytkową kolejką wąskotorową po Puszczy Augustowskiej oraz Wigierskim Parku Narodowym. W 1991 roku została wpisana do rejestru zabytków jako cenny wytwór techniki i jako jedna z najdłużej funkcjonujących kolejek leśnych w Polsce.
Pierwsza przystanek na trasie kolejki –Binduga. Położony jest na wysokim brzegu jeziora Wigry, skąd roztacza się widok na malowniczą zatokę.
Drugi Przystanek Bartny Dół nad Wigrami. Z pobliskiej przystani roztacza się przepiękna panorama z największymi w Polsce wyspami jeziornymi: Ordonów i Ostrów.
Krótka przerwa była również na przystanku Krusznik, Powały (dawna stanica harcerska).
Następnie grupa przemieściła się na teren wigierskiego klasztoru, gdzie odbyła się impreza rekreacyjno-integracyjna. W trakcie imprezy odbywały się rywalizacje zespołowe, sportowe i tematyczne, przeplatane elementami muzyki. Podczas trwania imprezy uczestnicy degustowali przepyszne regionalne potrawy.

Galeria zdjęć


Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i udzielania I pomocy przedlekarskiej

Od dnia 22 maja do 30 czerwca br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach w Sali 21 będą odbywały się Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i udzielania I pomocy przedlekarskiej Do uczestnictwa w warsztatach zakwalifikowano 60 uczestników projektu.


Indywidualna ocena osobowości

Od 07 maja do 30 czerwca br. 110 uczestników projektu zostanie poddanych indywidualnej ocenie osobowości.


Warsztaty z zakresu edukacji personalnej i zawodowej.

Od 30 kwietnia do 31 października br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są 30 godzinne Warsztaty z zakresu edukacji personalnej i zawodowej. Z warsztatów w sumie skorzysta 89 uczestników projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”. Zajęcia prowadzi doradca zawodowy.


Warsztaty z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnegoinformacyjne

Od 29 kwietnia do 30 listopada br. w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w Sali 21 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach realizowane są 30 godzinne Warsztaty z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Do uczestnictwa w warsztatach zakwalifikowano 40 uczestników projektu. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga – informatyka.

Galeria zdjęć


Grupy wsparcia

Od 22 kwietnia do 30 listopada br. w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 15:30 do 18:30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach mają miejsce spotkania Grup wsparcia dla 40 uczestników Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach przez pracowników socjalnych.


Dyżury specjalistów

Od 21 kwietnia do 30 listopada br. w pokoju 6A w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach mają miejsce dyżury specjalistów – Prawnika, Pedagoga i Psychologa.
Specjaliści przyjmują zainteresowanych w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach:
Prawnik – 9:00 – 11:00
Pedagog – 15:30 – 17:30
Psycholog – 11:30 – 13:30
O zmianach w terminach przyjęć specjalistów można uzyskać informacje pod numerem tel. 087 562 89 70 w. 51


Warsztaty kształtowania kompetencji społecznychkompetencje społwczne

Od 21 kwietnia do 30 czerwca br. w poniedziałki, wtorki i środy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach realizowane są 24 godzinne Warsztaty kształtowania kompetencji społecznych. Do uczestnictwa w zajęciach zakwalifikowano 39 uczestników projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”. Warsztaty prowadzone są w trzech grupach warsztatowych przez psychologów.

Galeria zdjęć


Indywidualne konsultacje i doradztwo zawodowe

Od 20 kwietnia do 30 czerwca br. 110 uczestników projektu skorzysta z indywidualnych konsultacji i doradztwa zawodowego realizowanych przez doradcę zawodowego.


Warsztaty kształtowania umiejętności życiowych

Od 20 kwietnia do 30 czerwca br. w poniedziałki, środy i piątki od 15:30 do 18:30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach realizowane są 24 godzinne Warsztaty kształtowania umiejętności życiowych. Do uczestnictwa w zajęciach zakwalifikowano 40 uczestników projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”. Warsztaty prowadzone są w trzech grupach warsztatowych przez pracowników socjalnych.


Nabór na stanowisko doradcy zawodowego

Nabór na stanowisko doradcy zawodowego do realizacji działania w ramach Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”

zaproszenie

oferta


Nabór na stanowisko psychologa

Nabór na stanowisko Psychologa do realizacji działania w ramach Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”

zaproszenie

oferta


Druga Edycja Projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nabór osób chętnych do uczestnictwa w drugiej edycji Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”.

Do Projektu kwalifikowane będą osoby spełniające łącznie trzy warunki:

 • korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej,
 • wiek aktywności zawodowej (15 – 64 lata),
 • długotrwałe pozostawanie bez udnienia.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
 • z pracownikiem socjalnym z rejonu lub
 • w Biurze Projektu (za szklanymi drzwiami koło kasy) w godzinach 7:30 – 9:30, 14:00 – 15:30
 • pod numerem tel.087-562-89-70 wew. 52 lub 53 w godzinach 7:30 – 9:30, 14:00 – 15:30.


Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór specjalistów do realizacji działań w ramach Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”

więcej

wzór programu można pobrać tutaj