Zakończenie realizacji projektu

W dniu 31 grudnia 2008 roku zakończyła się realizacja Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOSCI”. W Projekcie udział wzięło 85 osób, z czego 55 uzyskało Certyfikat ukończenia Projektu, natomiast 25 osób Certyfikat uczestnictwa w Projekcie. Serdecznie dziękujemy za współpracę i gratulujemy UCZESTNIKOM PROJEKTU. Liczymy, że wiedza i doświadczenia jakie Państwo zdobyli podczas warsztatów, kursów i innych form aktywizacji przyczynią się do Państwa sukcesów na rynku pracy. GRATULUJEMY szczególnie 6 osobom, które już podpisały umowy o pracę, oraz 1 osobie, która rozpoczęła własną działalność gospodarczą. Życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom szkoleniowym, które współpracowały z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach przy realizacji założeń Projektu.


Rozdano certyfikaty

W dniu 17 grudnia 2008r. 7 uczestniczek kursu Asystent Osoby Niepełnosprawnej odebrało z rąk Pana Dyrektora Edwarda Szczeciny Certyfikaty ukończenia kursu potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe.
Serdecznie gratulujemy.

rozdanie certyfikatow

Konferencja Podsumowującakonferencja

22 grudnia br. o godzinie 11:00 w Hotelu „Wigry” ul. Zarzecze 26, w Suwałkach odbyła się Konferencja podsumowująca Projekt „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”

Program :
10:00-11:00Rejestracja uczestników
11:00-11:15Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników, przedstawienie programu - Maria Metelska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
11:15-11:30Otwarcie konferencji – Józef Gajewski Prezydent Miasta Suwałk
11:30-12:30Prezentacja zrealizowanych działań w ramach Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” - Podsumowanie
13:00-13:15Wystąpienie Przedstawiciela Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
13:15-13:30Wystąpienie Beneficjentów Projektu
13:30-13:40Praca socjalna na rzecz aktywnej integracji –Pracownik Socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach
13:40-14:00Uroczyste wręczenie certyfikatów
14:00-Zakończenie konferencji. Bankiet

Szczegółowych informacji udziela Pani Aneta J. Wisiecka nr. tel. 087/ 562-89-70

Galeria zdjęć

Pobierz prezentację (rozmiar 25 mb)


Spotkanie informacyjnespotkanie

W dniu 10 grudnia 2008 r. w sali 21 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach odbyło się Spotkanie informacyjne o dostępnych instrumentach rynku pracy poprowadzone przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

Galeria zdjęć


Kurs Kucharzkucharz

W dniu 09 grudnia br. 7 osobowa grupa kobiet zakończyła Kurs Kucharz. Potwierdzeniem tego były wręczone przez opiekuna zajęć praktycznych certyfikaty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe. Serdecznie gratulujemy !!!

Galeria zdjęć


Kurs języka angielskiego

08 grudnia br. 5 osobowa grupa uczestników Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” zakończyła swój udział w Kursie Języka angielskiego metodą Callana. Pomyślnych konwersacji w języku angielskim !!!


Obsługa kas fiskalnychkurs1

W dniu 08 grudnia br. 13 uczestników kursu Obsługa Kas Fiskalnych zakończyło pomyślnie egzamin końcowy i otrzymało certyfikat poświadczający ukończenie kursu, oraz zaświadczenie potwierdzające uzyskane kwalifikacje. Serdecznie gratulujemy !!!

Galeria zdjęć


Ukończenie kursukurs

W dniu dzisiejszym (tj. 18.11.08r.) 11 uczestniczek kursu Obsługa Kas Fiskalnych zdało pomyślnie egzamin końcowy i otrzymało certyfikat poświadczający ukończenie kursu, oraz zaświadczenie potwierdzające uzyskane kwalifikacje. Serdecznie gratulujemy !!!

Galeria zdjęć


UWAGA !!!kurs

Uczestniczki Kursu Prawa Jazdy wyjechały już na ulice Suwałk !!!!! Prosimy o wzmożoną ostrożność !!!!!! ;-)

Galeria zdjęć


UWAGA !!

Zmiana terminów Porad Specjalistycznych
Porady Prawne:

 • 19 listopada br. 10:00 – 12:00 pok. 6A
 • 26 listopada br. 10:00 – 12:00 pok. 6A
 • 03 grudnia br. 10:00 – 12:00 pok. 6A
 • 10 grudnia br. 10:00 – 12:00 pok. 6A
Porady Psychologiczne:
 • 19 listopada br. 12:00 – 16:00 pok. 6A
 • 03 grudnia br. 12:00 – 16:00 pok. 6A


Dnia 14 listopada br.

w Zespole Szkół przy ul. Kościuszki 126 - 12 osobowa grupa uczestników Projektu „OD BIERNOSCI DO AKTYWNOŚCI” rozpocznie Kurs Obsługi Kas Fiskalnych. Jest to druga grupa spośród 24 osób, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w Kursie


Dnia 13 listopada br.

50 osobowa grupa uczestników Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” rozpocznie 15 godzinne Warsztaty z samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej.Dnia 03 listopada br.

siedmioosobowa grupa uczestniczek Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” bierze udział w 151 godzinnymi Kursie pn. Asystent Osoby Niepełnosprawnej organizowanym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku / Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach. Zajęcia zakończą się 12 grudnia 2008r. egzaminem końcowym.


W dniu 13 października br.

w Zespole Szkół przy ul. Kościuszki 126 - 12 osobowa grupa uczestników Projektu „OD BIERNO SCI DO AKTYWNOŚCI” rozpoczęła Kurs Obsługi Kas Fiskalnych. W sumie w Kursie do 12 grudnia br. weźmie udział 24 osoby w podziale na dwie grupy. Obecnie pracuje grupa pierwsza. Realizatorem Kursu jest Centrum Kształcenia Zawodowego UNIWERS z siedzibą przy ul. Kościuszki 99 w Suwałkach.


Dnia 27 października br. o godzinie 15:00

w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Kościuszki 99 w Suwałkach odbędzie się pierwsze spotkanie uczestników Kursu Kucharz realizowanego w ramach Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”. Do uczestnictwa w Kursie zakwalifikowanych zostało 7 osób. Zajęcia potrwają do 12 grudnia br.


Kurs Prawa Jazdy (Zadanie 5, Etap 16)kurs

W dniu 13 października br. o godzinie 16:00 w siedzibie Ośrodka Szkolenia Kierowców Wojciech Panasiewicz, przy ulicy Wojska Polskiego 2 w Suwałkach spotka się 12 osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w Kursie na Prawo Jazdy kat. B. Wśród tych osób znajdują się wychowankowie placówek i rodzin zastępczych oraz osoby długotrwale bezrobotne – uczestnicy Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”.


Konferencja promująca Projekt „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”konferencja

W dniu 03 października br. w Hotelu WIGRY przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach odbyła się Konferencja promująca Projekt POKL/7.1.1/006/08 „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”.Obecnością swoją zaszczycili nas: Pan Józef Gajewski Prezydent Miasta Suwałk, Pani Aneta Karp reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Pani Emilia Gołaszewska reprezentująca Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku...

więcej


Szkolenie zawodowe – Język Angielski Metodą Callana (Zadanie 5, Etap 16)kurs

Od 01 października br. 5 uczestniczek Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” rozpoczęło kurs języka angielskiego metodą Callana wraz z Panem Tomaszem Wyszkowskim – EUROENGLISH. Uczestniczkami Kursu są osoby uczące się, które zdobyte umiejętności wykorzystają w rozwoju swojej dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Metoda Callana jest jedną z najskuteczniejszych bezpośrednich metod nauczania języka obcego w pełnym zakresie czterech umiejętności językowych (mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie).

Galeria zdjęć


Warsztaty z zakresu edukacji personalnej i zawodowej (Zadanie 5, Etap 11)warsztaty

Od października do grudnia br. 70 uczestników Projektu bierze udział w 40 godzinnych Warsztatach z zakresu edukacji personalnej i zawodowej. Celem Warsztatów jest kształtowanie postaw pro aktywnych na rynku pracy. Uczestnicy nabędą umiejętność aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, oraz umiejętności odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Założeniem programu Warsztatów jest przeniesienie aktywności bezrobotnych uczestników Projektu w obszar aktywności własnej nakierowanej na przygotowanie się do pracy oraz przerwanie bierności i podjecie działań powstrzymujących rozwój problemu bezrobocia długotrwałego.

Galeria zdjęć


Wyjazd integracyjny z elementami zdrowego stylu życia (Zadanie 5, Etap 9)integracja

Wyjazd Integracyjny po Suwalszczyźnie odbył się w dniu 27 września br. W programie dominowały zajęcia z elementami zdrowego stylu życia – zajęcia na świeżym powietrzu , tj. zwiedzanie Augustowa, Rejs Statkiem SAJNO po Kanale Augustowskim do Studzienicznej, gry i zabawy w Ośrodku „DZIUPLA” w Krzywym – teren Wigierskiego Parku Narodowego.Mimo niesprzyjającej pogody atmosfera w grupie było gorąca, podgrzewana regularnie przez rytmy disco na Statku, ciepłe przysmaki z „DZIUPLI”, oraz pomysłowego Wodzireja.

Galeria zdjęć


Warsztaty kształtowania Umiejętności Psychospołecznychwarsztaty

Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK MOTYWACJI, TRENINGÓW INTERPERSONALNYCH ITP. REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” POKL 7.1.1/006/08 (Zadanie 5, Etap II)
80 osób uczestniczących w Projekcie pt. „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” od września br. do zakończenia Projektu uczestniczy w Warsztatach kształtowania umiejętności psychospołecznych. Celem 40 - godzinnych Warsztatów jest kształtowanie umiejętności uczestników Projektu z zastosowaniem technik motywacji i treningów interpersonalnych. Zajęcia prowadzone są w podziale na 6 grup warsztatowych w formie warsztatowej. Nacisk położony jest na aktywny udział uczestników, ich osobiste zaangażowanie oraz na naukę poprzez doświadczanie.

Galeria zdjęć


Warsztaty w zakresie kompetencji życiowych (Zadanie 5, Etap III)

Od września do grudnia br. 60 uczestników Projektu bierze aktywny udział w 40 godzinnych Warsztatach w zakresie kompetencji życiowych. Zakres tematyczny warsztatów zintegrowany jest z innymi oddziaływaniami wspomagającymi rozwój i aktywność indywidualną i społeczną, respektującą prawo uczestników programu do nabywania umiejętności zwiększających kompetencje życiowe.
Celem warsztatów jest:

 • Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych,
 • Wzrost umiejętności społeczno – zawodowych,
 • Ograniczenie marginalizacji i wykluczenia społecznego osób długotrwale bezrobotnych i ich rodzin,


Indywidualne konsultacje i doradztwo zawodowe (Zadanie 5. Etap 10)

W miesiącach sierpień i wrzesień br. każdy z uczestników Projektu został poddany indywidualnej ocenie predyspozycji zawodowych i konsultacjom z doradcą zawodowym. Celem poradnictwa zawodowego było udzielenie pomocy w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych, które mają istotne znaczenie w rozwoju kariery zawodowej. Uczestnicy poddani zostali ocenie i badaniu predyspozycji zawodowych. Osoba badana przy pomocy doradcy przygotowała Indywidualny Plan Działania. W trakcie spotkania doradca ustalił Profil Zainteresowań uczestnika projektu. Opinie sporządzane zostały w oparciu o uzyskane wyniki z zastosowanych testów doradczych oraz rozmowy indywidualnej uczestnika z doradcą zawodowym.


Warsztaty z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego (Zadanie 5, Etap 12)kurs komputerowy

W dniach 25 sierpnia – 12 września br. 40 uczestników Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” wzięło udział w 15 godzinnych Warsztatach z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszyscy uczestnicy zdobyli niezbędne umiejętności z zakresu obsługi komputera i oprogramowania komputerowego oraz Internetu. Nabyli i opanowali w pełni podstawowe wiadomości i umiejętności związane z obsługą komputera i prezentowanych programów komputerowych (MS Paint, MS Word, MS Excel). Niektóre umiejętności związane z posługiwaniem się edytorem tekstu, odbieraniem i wysyłaniem załączników za pomocą poczty elektronicznej wymagają utrwalenia.

Galeria zdjęć


turnusTURNUS SOCJOTERAPEUTYCZNY zrealizowany został w ramach projektu systemowego " Od bierności do aktywności" POKL/006/08 (Zadanie 5, Etap 5)

Turnus odbył się w dniach 25 lipiec – 07 sierpnia br. w Zakopanem. W wyniku oddziaływań pedagogicznych i terapeutycznych uczestnicy Turnusu – 10 wychowanek placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych zwiększyła swoje umiejętności społeczne i życiowe. Uczestniczki nauczyły się postaw prospołecznych oraz panowania i kontroli zachowań niepożądanych. Dostarczono uczestniczkom Turnusu informacji o agresji i przemocy, nauczono sposobów kontrolowania złości, wskazano możliwości unikania zagrożeń, kształtowano pozytywne postawy i zasady etyczne. Wskazano sposoby radzenia ze stresem, okazywania uczuć oraz asertywnych zachowań. Nauczono współpracy w grupie, wymiany doświadczeń, umiejętności obrony własnego zdania, słuchania innych, wyrażania uczuć oraz rozumienia uczuć innych.

Galeria zdjęć


Szkolenie z zakresu profilaktyki zdrowotnej i udzielania I pomocy przedlekarskiej (Zadanie 5, Etap 8)kurs komputerowy

Ze szkolenia, które odbyło się na przełomie lipca i sierpnia br. skorzystało 70 uczestników Projektu – osób długotrwale bezrobotnych. Celem Szkolenia było poznanie zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach, podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej profilaktyki chorób układu krążenia, zapobieganie HIV i AIDS, oraz wyposażenie uczestników Szkolenia w wiedzę na temat badań profilaktycznych w celu wczesnego wykrywania niektórych chorób. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia uzyskał Certyfikat ukończenia szkolenia.

Galeria zdjęć


Grupy wsparcia realizowane w ramach projektu systemowego " Od bierności do aktywności" POKL/006/08 (Zadanie 5, Etap 4)grupy

Spotkania trwające od lipca do grudnia br. mają na celu redukowanie negatywnych emocji, przywracanie pozytywnej samooceny, wytworzenie poczucia przynależności. Uruchamiane są przy tym własne zasoby uczestników, które wspomagają ich rozwój. Wzajemne wsparcie wzmacnia tożsamość jednostki, ułatwia mobilizację i stanowi źródło radzenia sobie z kryzysem. Wzajemne kontakty niwelują lęk przed zmianą, budują pozytywną atmosferę, warunkują zmiany psychospołeczne człowieka i skłaniają do działania na rzecz wyjścia z trudnej sytuacji. Spotkania są otwarte dla wszystkich uczestników Projektu. Za realizację programu spotkań odpowiedzialnych jest 10 pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach finansowania ze środków EFS w ramach Projektu.

Galeria zdjęć


Poradnictwo specjalistyczne (Zadanie 5, Etap 7)poradnictwo


Z chwilą rozpoczęcia realizacji Projektu udzielane są uczestnikom Projektu Porady pedagogiczne, prawne i psychologiczne, często poprzez :

 • analizę sytuacji
 • wspólne poszukiwanie rozwiązań
 • wskazywanie metod i instrumentów prawnych
Spotkania ze specjalistą są otwarte dla wszystkich uczestników Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”. Podczas spotkań uczestnik wraz ze specjalistą zmierza do sformułowania problemu, wspomagania rodziny w poszukiwaniu bardziej zadawalających sposobów funkcjonowania poprzez proponowanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Założeniem realizowanego działania jest popularyzacja wiedzy psychologicznej i pedagogicznej dot. funkcjonowania rodziny. Podczas Porad udzielane są również informacje z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, oraz zabezpieczeń społecznych

Galeria zdjęć


Ocena osobowości beneficjentów w ramach projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” POKL/7.1.1./006/08 (Zadanie 5, Etap 1)grupy

Podczas indywidualnych konsultacji z Psychologiem, które trwały od czerwca do sierpnia br. zdiagnozowano 80 uczestników Projektu i 5 osób z listy rezerwowej określając ich kompetencje osobowościowe. Ocena wydana przez psychologa polegała na sporządzeniu profilu psychologicznego beneficjenta, czyli określeniu jego poziomu myślenia, dokonaniu opisu cech osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach społecznych, zawodowych, otwartości na nowe doświadczenia, umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich, a przede wszystkim ma za zadanie określić poziom motywacji do pracy i osobowe preferencje. Ocena sporządzona została w oparciu o uzyskane wyniki zastosowanych w badaniach testów psychologicznych oraz o rozmowy indywidualne z psychologiem. Obejmuje również zalecenia odnośnie dalszej aktywizacji zawodowej oraz możliwości rozwoju z uwzględnieniem specjalnych preferencji (zdolności) zawodowych, jak i ewentualnych problemów psychologicznych beneficjenta mogących mieć wpływ na jego funkcjonowanie w sytuacjach zawodowych. Ocenę psychologiczną sformułowano na podstawie indywidualnych konsultacji psychologicznych obejmujących:

 • przeprowadzenie testów psychologicznych
 • przeprowadzenie rozmowy psychologicznej

Galeria zdjęć